lørdag 22. desember 2012

En smule utålmodig og frustrert.

Leser så øyet blir tørt og sårt og likevel finner jeg ikke ut av de ulike graderingskalaene som brukes for å gradere albueleddsartrose. I Norge graderes den (visstnok)slik : A, C, D og E (A = fri, C = svak,  D =middels, E= sterk grad.)
Og i Sverige graderes den slik:
0 inga påvisbara förändringar
I lindriga benpålagringar, upp till 2 mm 
II måttliga benpålagringar, 2 - 5 mm
III kraftiga benpålagringar, över 5 mm

Kan jeg gå ut fra at C da tilsvarer 1? 
Hvorfor brukes ikke samme system??.. Er en tanke irritert! Jeg er ikke skapt for å vente og jeg hater det!!

Noen som vet?


2 kommentarer: